Wykaz podręczników obowiązujący od września 2019 r. dla klas I-III oraz IV-VIII. Wykaz dostępny też jest w zakładce "Informacje - dla rodziców". Klasy I-III szkoły podstawowej oraz IV-VIII.