bezpieczna szkolaProsimy o zapoznanie się z dokumentami stanowiącymi zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole wraz z obowiązującymi przepisami. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowego.

Pismo do dyrektorów, rodziców, nauczycieli i uczniów

Kompendium wiedzy dla dyrektora szkoły