zawieszenieDyrektor Szkoły Podstawowej w Wieszowie informuje, że od 29.04.2019 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze odbywać się będą zgodnie z planem.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom, Opiekunom i Naszym Uczniom za zrozumieniem i okazane wsparcie.