wykrzyknikW związku z ogólnopolskim strajkiem nauczycieli, który rozpoczyna się z dniem 8 kwietnia 2019 r. i będzie trwał do odwołania, w Szkole Podstawowej w Wieszowie nie będą odbywac się zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze. Prosimy o wyrozumiałość dla naszych działań i zapewnienie opieki swoim dzieciom w tych dniach.W wyjątkowych sytuacjach, kiedy Państwo nie będziecie mieli możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom, dyrektor zorganizuje ją na terenie szkoły.
Szczegółowe informacje zostały Państwu przesłane na dziennik elektroniczny. Prosimy o zapoznanie się z nimi. Dalsze informacje również będą Państwu przesyłane przez dziennik elektroniczny.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wieszowie - Danuta Lihs.