Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2020/2021

 

 Dzieci

z obwodu szkoły

 

       Karta zgłoszenia do klasy I Szkoły Podstawowej    

Dzieci

  zamieszkujące poza  

obwodem szkoły