Scenariusz lekcji języka niemieckiego z wykorzystaniem TIK

(autor: p. Ewa Katzler)

_______________________________________________________________________

Scenariusz lekcji języka polskiego w wykorzystaniem TIK

Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2

(autor: p. Marta Puza)

______________________________________________________________________________

Scenariusz lekcji geografii z wykorzystaniem TIK

(autor: p. Zofia Kupczak)

______________________________________________________________________________

Scenariusz lekcji otwartej - klasa I

(autor: p. Ewa Bulla)

_______________________________________________________________________________

Scenariusz lekcji religii z wykorzystaniem TIK

(autor: p. Justyna Hewig)

________________________________________________________________________________

Scenariusz lekcji fizyki z wykorzystaniem TIK

(autor: p. A. Tobor)